Service level agreement (SLA)

 Početna / Hosting / Service level agreement
EklipsaNET garantuje 99.90% raspoloživosti za SVE web i email hosting planove u jednom mesecu a ovih mogućih 0.10% preostalog vremena zadržavamo za održavanje mreže i mrežnih komponenti, te nadogradnju softwarea i hardwarea.

Mogući su mnogi izuzeci u ostvarivanju zadanih uptime kriterijuma, a neki od njih su:


Održavanje mreže i mrežnih delova - povremeno će biti potrebni radovi na mreži i mrežnim komponentama, pa ćemo preduzeti sve što je u našoj moći kako bi minimalizovali procenat downtime vremena potrebnog za najavljeno održavanje opreme, odnosno nedostupnosti servera. Pre bilo kakvih radova, svi korisnici će biti obavešteni o radu koji sledi i predviđenom downtime-u. Redovno i najavljeno održavanje mreže ne ulazi u SLA.


Održavanje serverskih komponenti - u slučaju održavanja servera, EklipsaNET će preduzeti sve da se procenat downtime vremena potrebnog za najavljeno održavanje opreme minimalizuje. Pre bilo kakvih radova, svi korisnici će biti pravovremeno obavešteni o radu koji sledi i predviđenom downtime-u. Redovno i najavljeno održavanje serverske opreme ne ulazi u SLA.


Održavanje software-a - najvažniji deio svakog servera je software, održavanje i nadograđivanje softwarea samog servera je neophodno za stabilan i siguran rad. Verovatnost za gašenje i dowtime servera u ovakvim situacijama je vrlo mala ili nikakva, ali EklipsaNET ne može garantovati da server neće biti privremeno nedostupan zbog bilo kakvih update-ova.Pre bilo kakvih radova, svi korisnici će biti obavešteni o radu koji sledi i predviđenom downtime-u. Redovno i najavljeno održavanje softwarea ne ulazi u SLA.


Razni napadi – EklipsaNET ne može garantovati da u slučaju bilo kakvog napada (DDOS ili slično) naši serveri neće biti nedostupni. EklipsaNET će preduzeti sve što je u njihovoj moći da minimalizuje procenat dowtime vremena potrebnog za dovođenje servera u normalan rad. Posle bilo kakvih napada, svi naši korisnici će biti obavešteni o napadu koji je prošao i downtime-u koji je bio. Downtime uzrokovan napadom na našu mrežu ili Datacentar ne ulazi u SLA.

EklipsaNET GARANCIJA

Ukoliko dođe do downtimea servera osim zbog navedenih izuzetaka u ovom SLA sporazum EklipsaNET se obavezuje kompenzovati svoje korisnike zbog pada dodatnim pogodnostima za njihove hosting račune. Ukoliko je EklipsaNET direktno odgovoran za nepoštivanje SLA uslova, korisnici će dobiti korišćenje hosting usluge u tekućem mesecu potpuno besplatno.

NAČINI PLAĆANJA

Naša usluga se isključivo temelji na unapred plaćenoj usluzi za period od 12 meseci. EklipsaNET nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. EklipsaNET se obvezuje da će kontaktirati KORISNIKA najkasnije 20 dana pre isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od EklipsaNET najkasnije 7 dana od primanja predračuna, u skladu sa Opštim uslovima.

EklipsaNET Hosting. Hosting kreiran za sve vaše potrebe.