Uslovi korišćenja

 Početna / Hosting / Uslovi korišćenja
Ovim Uslovima korišćenja detaljnije se uređuje odnos između pružaoca web hosting usluga i korisnika usluga.

Korisnik usluga može biti pravno lice i poslovno sposobno fizičko lice (u daljem tekstu KORISNIK).


Uslovi korišćenja usluge koji slede su neophodni da bi osigurali pružanje najbolje moguće usluge svim našim korisnicima, a istovremeno zadovoljili naše zakonske i moralne odgovornosti. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podrška korisnicima kao i otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema.


Korisnik koristi usluge i servise na sopstvenu odgovornost. EklipsaNET ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpeti korišćenjem usluga/servisa.


Web hosting paketi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici web hosting paketa nisu ovlašćeni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge web hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru. Usluga web hostinga se definiše kao: omogucavanje trećim stranama da drže sopstvene web sadržaje na pojedinom accountu kojeg nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi i lični oglasi.


Stranke se mogu priključiti EklipsaNET Affiliate programu i na taj način preporučivati web hosting trećim stranama.


Grubo kršenje pravila ima za posledicu ukidanje korisnikovog servera bez najave, i u tom slučaju nema povratka već uplaćenih iznosa naknade. EklipsaNET nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje da EklipsaNET-u nadoknadi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimerenog korišćenja usluga.


Diskreciono pravo EklipsaNET-a je da odluči šta predstavlja kršenje Uslova korišćenja usluge.

Ilegalno korišćenje

Naši serveri se mogu koristiti samo za zakonski dopuštene aktivnosti.


Nelegalni materijali

Prenos, čuvanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni, a posebno Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ili odredbe strogo je zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava samo na tome: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišćeno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza.


Materijal za odraslu publiku

Uključuje svaku pornografiju, erotske fotografije, ili drugi neprimeren sadržaj. Online galerije sa slikama čija je glavna svrha da javno prikazuju umetnost ne smatraju se sadržajem za odrasle.


Neprikladan sadržaj

Rasizam, netolerancija, govor mržnje, klevete, pozivanje na nasilje, pretnje ili bilo koja vrsta komunikacije za koju EeklipsaNET po sopstvenom nahođenju smatra neprikladnim, uzrokovaće ukidanjem servisa bez prethodnog obaveštenja.


Warez

Piratski softver, emulatori, phreaking, hacking, razbijanje passworda. Uključuje i sajtove koji objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili uputstva kako se isti koriste.


Spam

Slanje neželjenih e-mailova na veći broj adresa. Isto tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

Zahtevi vezani za godine prilikom kupovine

Svi klijenti moraju da budu odrasle osobe, u skladu sa zakonima države iz koje je klijent, kako bi mogli da izvrše plaćanje prema Eklipsa NET-u. Roditelji i staratelji maloletnih lica mogu da izvrše kupovinu u ime svog maloletnog deteta/štićenika, ali su direktno odgovorni za nadzor njihove dece/štićenika dok posećuju naš sajt ili koriste bilo koji alat ili servis koji sajt omogućava.

Odgovornost korisnika

KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potiču sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva spoljnog hackinga ili falsifikovanja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi neko drugi. Upotreba EklipsaNET usluga zahteva određen nivo znanja korišćenja internet jezika, protokola i programa.

Sigurnost

Kršenje sistemske ili mrežne sigurnosti je strogo zabranjeno i može rezultovati kaznenom i građanskom odgovornošću. Tu spada: neovlašćen pristup, provera ili skeniranje sistemskog osiguranja ili autorizacijskih mera, podataka ili prometa, ometanje usluge bilo kojeg korisnika, hosta ili mreže, mail bombing, flooding, namerni pokušaji preopterećenja sistema i broadcast napadi, i td.

Resursi Servera

Svakom web hosting korisniku koji koristi veliku količinu serverskih resursa ponudiće se da se dodatni resursi plate (prelazak na Cloud server) ili da se smanji potreba za resursima na prihvatljivu meru.

Plaćanja

Naša usluga se isključivo temelji na unapred plaćenoj usluzi za period od 12 meseci. EklipsaNET nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. EklipsaNET se obvezuje da će kontaktirati KORISNIKA najkasnije 20 dana pre isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od EklipsaNET najkasnije 7 dana od primanja predračuna, u skladu sa Opštim uslovima.

Promene

EklipsaNET zadržava pravo da dodavaje, briše ili menja bilo koji uslov iz ovog dokumenata, i o tim promenama će biti obavešteni postojeći korisnici.

EklipsaNET Hosting. Hosting kreiran za sve vaše potrebe.